Anhydritové a cementové lité potěry

Co to jsou anhydritové a cementové lité potěry a kde se používají

Lité potěry obecně jsou určeny pro vyrovnávací (podkladní) vrstvy nových i starých podlah v občanské, bytové a průmyslové výstavbě jako podklad pro konečnou povrchovou úpravu.

Anhydritové lité potěry jsou velmi vhodné pro systémy podlahového vytápění - skladba potěru je homogenní v celé tloušťce bez dalšího hutnění (dobrá tepelná vodivost). Vzhledem k takřka nulovým objemovým změnám není potřeba dilatovat jednotlivé topné okruhy (za určitých podmínek). Jelikož při vysychání nevznikají žádné deformace, je možné je aplikovat již od tloušťky 30 mm. Nevýhodou je, že jsou použitelné pouze v interiéru. 

Cementové lité potěry jsou vhodné do prostor se zvýšenou nebo trvalou vlhkostí (např. závodní kuchyně, sklepy, nevytápěné garáže, okolí bazénů. apod.), nicméně i u těchto potěrů není žádoucí, aby voda zatékala přímo do konstrukce podlahy a pokud se tak stane (větší množství), je nutné podlahy nuceně vysoušet. Nevýhodou jsou následně jejich objemové změny v závislosti na vysychání.

Jaká je přibližná cena realizace anhydritového či cementového litého potěru?

V případě realizace anhydritového či cementového litého potěru naší firmou na klíč se cena pohybuje přibližně mezi 350-1100,- Kč/m2. Pro konkrétní kalkulaci ceny nás neváhejte kontaktovat.

Zaujala vás naše nabídka? Máte nějaké další dotazy?